Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Giống tằm đa hệ

Mô tả chi tiết

- Dạng tằm chấm. Có khả năng chống chịu với thời tiết nóng ẩm và bệnh hại. Thời gian sinh trưởng 20 -22 ngày

- Kén dạng bầu, kén màu vàng tươi. Năng suất 10-12kg/1vòng trứng (5gram).

- Hộp trứng được đóng từ 1 - 3 vòng tùy theo yêu cầu.