Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Hạt giống dâu lai F1

Mô tả chi tiết

-Trọng lượng 100gr/gói. Gieo trên diện tích vườn ươm: 100 m2 để có đủ cây trồng trên diện tích 3.000 m2.

- Thích hợp trồng với đất đồi, đất bãi. Thời vụ trồng quanh năm.

- Tỷ lệ nảy mầm > 90%. Năng suất đạt trên 35 tấn/ha.

- Khả năng chống chịu với bệnh bạc thau, rỉ sắt, vi khuẩn. Khả năng chống hạn, chống úng.

- Thích hợp với thâm canh.