Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Thuốc phòng trị bệnh cho tằm

Mô tả chi tiết

- Phun vào lá dâu cho tằm ăn, để phòng và trị các loại bệnh vi khuẩn hại tằm dâu, hạn chế bệnh do virus, tăng cường thể trạng và tăng năng suất kén tằm.

- Mỗi hộp có 10 gói nhỏ, được sản xuất từ kháng sinh đặc hiệu, đường glucoza và các chất chuẩn bị sẵn.