Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Thuốc sát trùng nhà và dụng cụ nuôi

Mô tả chi tiết

- Thuốc có tác dụng sát trùng rất mạnh đối với các loại bệnh hại tằm.

- Dùng để sát trùng nhà và dụng cụ nuôi trước và sau khi nuôi tằm.  Sử dụng để nuôi tằm dâu và tằm sắn.

- Thành phần : Canxihypoclorit và các hoạt chất chuẩn bị sẵn