Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Tơ máy

Mô tả chi tiết

- Tơ tằm trắng hoặc vàng dùng làm nguyên liệu dệt lụa

- Tơ vàng cõ 50 - 70 D

- Tơ trắng cỡ 20 - 22 D