Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Danh sách mạng lưới nguồn nhân lực ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Hợp tác xã Dịch vụ

1. Hợp tác xã dâu tằm Thuận Mỹ

-Địa chỉ: Thuận Mỹ, Ba Vì, Hà Nội

-Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông Nhiên

- Điện thoại. 0963 873 589;   0963.058.561

-Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

2. Hợp tác xã dâu tằm Nam Thắng

-Địa chỉNam Thắng, Nam Trực, Nam Định

-Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông Minh 

- Điện thoại. 01682.793.679; 0915.079.452; 01266.409638

-Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

3. Hợp tác xã dâu tằm Nam Hưng

-Địa chỉ:  Nam Hưng, Nam Sách, Hải Dương

-Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông Nguyễn Khắc Khoảng 

- Điện thoại: 0936 883 034

-Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

4. Hợp tác xã dâu tằm Kinh Môn

- Địa chỉ: Kinh Môn, Hải Dương

- Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông Thược

- Điện thoại: 01697 603 400

- Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

5. Cơ sở nuôi tằm con Tình Cương

- Địa chỉ: Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ

- Chủ cơ sở:  Nguyễn Văn Hòa

- Điện thoại: 0973 190 225

- Ngành nghề: Cung cấp tằm con

6. Hợp tác xã dâu tằm Tân Đồng

-Địa chỉ: Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái

- Đại diện: Ông Hoàng Anh Tuấn

- Điện thoại: 01247 058 066

- Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

7. Cơ sở nuôi tằm con Tân Đồng

-Địa chỉ: Tân Đồng, Trấn Yên, Yên Bái

- Chủ cơ sở:  Mạnh Mậu

- Điện thoại: 01277 509 131

- Ngành nghề: Cung cấp tằm con

8. Cơ sở nuôi tằm con Việt Thành

-Địa chỉ: Việt Thành, Trấn Yên, Yên Bái

- Chủ cơ sở:  Đào Thị Thịnh

- Điện thoại: 01685 763 199; 01696 250 842

- Ngành nghề: Cung cấp tằm con

9. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Đô

Địa chỉ: Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

- Đại diện: Ông Thủy

- Điện thoại: 0949 347 702

- Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

10. Hợp tác xã dâu tằm Châu Quang

-Địa chỉ: Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An

- Chủ nhiệm hợp tác xã: Ông Thùy

- Điện thoại:0982 882 593

- Ngành nghề: Trồng dâu, nuôi tằm

11. Cơ sở nuôi tằm con tập trung

- Địa chỉ: Thôn 5, xã ĐamBri, TP.Bảo Lộc , Lâm Đồng, Việt Nam.

- Chủ doanh nghiệp: Đỗ Văn Hùng

- Điện thoại : 0909 884 096

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng tằm con.

12. Cơ sở nuôi tằm con tập trung

- Địa chỉ: Thôn 4, Xã ĐamBri, TP.Bảo Lộc , Lâm Đồng, Việt Nam.

- Chủ doanh nghiệp: Kim Thanh Tùng

- Điện thoại : 0906 753 982

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng tằm con.

13 Cơ sở nuôi tằm con Vi Tiên

- Địa chỉ: Xã Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Chủ doanh nghiệp: Phạm Hùng Cường

- Điện thoại : 0633 852 387

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng tằm con.


Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :12

Hôm nay :170

Trong tháng :9110

Tất cả :878233