Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Danh sách mạng lưới nguồn nhân lực ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Công ty sản xuất và kinh doanh

a. kHỐI TỔNG CÔNG TY

1. Công ty Cổ phần dâu tằm tơ Việt Nam (Viseri)

- Địa chỉ  : Số 20, đường Quang Trung, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 984-(63)3864047             - Fax : 84-(63)386209          

- Ban lãnh đạo:

Ông: Đào Hồng Cương        : Tổng Giám đốc               Điện thoại: 0913986273

            Ông: Vũ Ngọc Văn              : Phó Tổng giám đốc         Điện thoại:  0913865478

            Ông: Đặng Vĩnh Thọ           : Phó Tổng giám đốc         Điện thoại:  0903929215

 Văn Phòng đại diện tại Hà Nội

- Địa chỉ: Số 6, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0439713462                                              - Email: ngadt94@gmail.com

- Trưởng đại diện: Ông : Phạm Văn Kết                       - Mob: 0913219578

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất trứng giống tằm, ươm tơ, dệt tơ, các sản phẩm tơ lụa

2. Công ty Cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu, Sơn La

- Địa chỉ  : Km 73, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

- Điện thoại : 0223866043  -  0912313068      -  0914268243  -   01695188368

- Fax : 0223869715                               - Email:  ctcpdautamtomochau@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm, ươm tơ.

3. Công ty dâu tằm tơ tháng 8

- Địa chỉ  : Quốc lộ 20, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0918220729   -   0633864118

- Fax : Không                                           - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ.

4. Công ty dâu tằm tơ Tân Lộc

- Địa chỉ  : Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

- Điện thoại : 0613870752     -      0913809551 

- Fax : 0613877181                                   - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ

B.CÔNG TY SẢN XUẤT TRỨNG GIỐNG TẰM

1. Công ty Cổ phần giống tằm Mai Lĩnh

- Địa chỉ  : Phường Giang Biên, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại : 0433866031   -    0989150962    -   0945545851           

- Fax : 0982719908                             - Email:  giongtammailing@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm.

2. Công ty Cổ phần giống tằm Thái Bình

- Địa chỉ  : Số 24, phố Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, Việt Nam.

- Điện thoại : 0363831715    -     0988169486

- Fax : 0363836053                               - Email:  nguyensongttb@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm.

3. Xí nghiệp giống tằm Nam Định

- Địa chỉ  : Xã Trực Chính, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Điện thoại : 03503937007      -     0912580838

- Fax : Không                                        - Email:  ngocxiem163@ yahoo.com.vn

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm.

4. Công ty Cổ phần giống tằm Bảo Lộc

- Địa chỉ  : Số 24, đường Quang Trung, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0918260162    -      0633861054

- Fax : Không                                     - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm.

5. Công ty Cổ phần tằm sắn Bảo Lộc

- Địa chỉ  : Số 35 Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0918399085

- Fax : 0633864060                           

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm sắn.

6. Cơ sở sản xuất trứng tằm sắn Thắng Nga.

- Địa chỉ  : Khu 16, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ, Việt Nam.

- Điện thoại : 02103636199    -   0984493172    -    0984723541

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất trứng tằm sắn.

C. CÔNG TY CHẾ BIẾN TƠ

1. Công ty Cổ phần tơ lụa Hà Nội

- Địa chỉ  : Số 280, đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại : 0438271608      -        0438271384      -       0913057226

- Fax : Không                                      - Email:  viserihanoi@vnn.vn

- Ngành nghề kinh doanh: Ươm tơ, se tơ, xuất khẩu sợi tơ tằm, máy móc trang thiết bị ươm tơ, dệt lụa.

2. Công ty Cổ phần tơ lụa Bảo Lộc

- Địa chỉ  : Số 56, Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633864820

- Fax : 0633863628                             - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Ươm tơ, se tơ các sản phẩm về tơ

3. Nhà máy dệt  KIMONO

- Địa chỉ  : Số 20, đường Quang Trung, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0913744390

- Fax : 0633726979                               - Email: kimonojapanvn@yahoo.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tơ tằm

4. Nhà máy xe tơ 1

- Địa chỉ  : Số 22, đường Quang Trung, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633718062   -   0918689701

- Fax : 0633866347                            - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: xe tơ

5. Nhà máy xe tơ 2

- Địa chỉ  : Quốc lộ 20, xã Đại Lào, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633866089    -     0918438341

- Fax : 0633761196                           - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: xe tơ.

6. Nhà máy xe tơ 5

- Địa chỉ  : Quốc lộ 20, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633867853     -     0913660369

- Fax : 0633867853                           - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: xe tơ

7. Công ty cổ phần SIMEXCO

- Địa chỉ  : 54 đường 31, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại : 0835001677      -      0913864128

- Fax : 0862818078                           - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sợi tơ tằm

8. Công ty Cổ phần lụa Đông Lâm

- Địa chỉ  : Số 3A, Khu Công nghiệp Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633868050

- Fax : 0633868041                           - Email: dongtamsilk@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tơ lụa

9. Công ty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc

- Địa chỉ  : Số 13, Trần Phú, phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633864410

- Fax : 0633863444                           - Email: vikotexoffce@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may mặc

10. Công ty Cổ phần xe tơ Thái Bình

- Địa chỉ: Km 3+500, đường Hùng Vương, phường Phúc Khánh, Thái Bình, Việt Nam.

- Điện thoại : 0363831289  -  0913291609   -   0913367249

- Fax : 0363843470                                   - Email: nhamayxeto3@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: xe tơ

11. Công ty Cổ phần tơ tằm Á Châu

- Địa chỉ: Số 81, Nguyễn Thái Học, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633717161

- Fax : 0633717162                                        - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh tơ tằm

12. DNTN sản xuất và thương mại Việt Huy

- Địa chỉ: Số 58, Nguyễn Thái Học, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633860531

- Fax : 0633732143                                        - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất tơ tằm

13. Công ty TNHH Linh Phương

- Địa chỉ: Khu 2B, Hồ Tùng Mậu, Phường 1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633861523

- Fax : Không                                              - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm tơ tằm

14. Công ty TNHH dệt tơ tằm (Vietsilk)

- Địa chỉ: Số 11, đường Quang Trung, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0633864624     -      01234928888

- Fax : 0633862888                               - Email: vietsilkbaoloc@yahoo.com.vn

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và xuất khẩu tơ tằm

15. Công ty dệt lụa Nam Định

- Địa chỉ: Số 4, Hà Huy Tập, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

- Điện thoại : 03503849622

- Fax : 03503849652                                - Email: daophuong58@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh tơ sợi, vải lụa và hàng may mặc

16. Công ty TNHH dệt may lụa tơ tằm Toàn Thịnh

- Địa chỉ: Số 12-14 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại : 0838651777     -       0838642402

- Fax : 0839714067                                 - Email: seles@toanthinhsilk.com

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh tơ sợi, vải lụa và hàng may mặc

17. Công ty TNHH dệt may lụa tơ tằm Thái Hòa

- Địa chỉ:        Thái Hòa – Nghệ An

- Văn phòng đại diện:  Số nhà 1304 - CT5 – Khu đô thị  Linh Đàm – Hà Nội

- Điện thoại: 0436 410 563                        - Fax: 0 4 36 410 586

- Email: Info@thaihoasilk.com     - Website: http://www.thaihoasilk.com

-- Ngành nghề kinh doanh: ươm tơ, sản phẩm về tơ tằm

18. Công ty TNHH dệt may lụa tơ tằm  Quảng Nam

- Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Tất Thành – Tân An – Hội An – Quảng Nam – Việt Nam

- Điện thoại: 0510 3921144                       - Fax: 0510 3921991

- Email: taffeta9@yahoo.com; hoian_silk_village@yahoo.com.

- Website: http://www.quangnamsilk.com

- Ngành nghề kinh doanh: ươm tơ, sản phẩm về tơ tằm

19. DNTN sản xuất tơ lụa và dịch vụ Cường Hoàn

- Địa chỉ: Số 7, phố Trưng Vương, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại : 0982852338

- Fax : Không                                          - Email: Không 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh sợi tơ, vải và hàng may mặc tơ tằm

20. HTX sản xuất & xuất khẩu sợi tơ tằm

- Địa chỉ: Nội duệ, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại : 0241837302     -     0904086888

- Fax : 0241837302                                   - Email: Không 

- Ngành nghề kinh doanh: ươm tơ

21. Công ty dệt may Mỹ Đức

Địa chỉ: Đội 13, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

- Điện thoại: 0962 004 939                        - Email: silk4world@gmail.com

- Website: http://www.silk4world.com

- Ngành nghề kinh doanh: Chăn tơ tằm, gối tơ tằm

22. Công ty TNHH Hoàng Mai NMC

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

- Chủ doanh nghiệp: Trịnh Quốc Hùng

- Điện thoại : 0918236063

- Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng máy thái dâu và dụng cụ nuôi tằm

23. Cơ sở sản xuất thuốc tằm

- Địa chỉ: Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

- Chủ doanh nghiệp: Đỗ Minh Đức

- Điện thoại : 0942642552

- Ngành nghề kinh doanh: Thuốc sát trùng, thuốc phòng trừ bệnh hại tằm.

24. Xí ngiệp tơ tằm Vọng Nguyệt

- Địa chỉ: Khu công nghiệp làng nghề xã Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại : 0241860102

- Fax : Không                                             - Email: Không

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xuất khẩu sợi tơ, vải tơ tằm, hàng may mặc bằng tơ tằm, .

25. DNTN dâu tằm tơ Lâm Giang

- Địa chỉ: Số 5, Nguyễn Duy Oánh, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, Việt Nam.

- Điện thoại : 03 838 333 378    -Di động: 0988 215 906

- Fax : 03 838 333 378                                       - Email: dautamlamgiang@gmail.com

 - Xưởng sản xuất: Xóm Ba Nghè – xã Thanh Giang – huyện Thanh Chương – Tỉnh Nghệ An.

- Ngành nghề kinh doanh: ươm tơ, xe tơ, tơ thô


Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :6

Hôm nay :196

Trong tháng :9136

Tất cả :878259