Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Danh sách mạng lưới nguồn nhân lực ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Đào tạo

A. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ  : Thị trấn Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội.

- Điện thoại :    0438276346        - Website: http://www1.vnua.edu.vn/

- Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan            

- Danh sách cán bộ Bộ môn dâu tằm:

1. PGS-TS. Nguyễn Văn Long

- Địa chỉ: Số 113, ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0975.740.880                         - Email: nvlong20@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm.

2. TS. Nguyễn Huy Trí

- Địa chỉ: Số 38, Tổ dân phố vườn dâu, thị trấn Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0438765130                        - Email: lantri­_@yahoo.com.vn

- Lĩnh vực chuyên môn: Bệnh tằm.

3. PGS-TS. Đỗ Thị Châm

- Địa chỉ: Phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 043669928                           - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật canh tác dâu và kỹ thuật nuôi tằm

4. TS. Nguyễn Thị Lan

- Địa chỉ: Số 38, Tổ dân phố vườn dâu, thị trấn Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0904085224                           - Email: lantri­_@yahoo.com.vn

- Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp thí nghiệm.

5. ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

- Địa chỉ: Phòng 1101, Nhà 12-3, Khu đô thị Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 098770607                            1- Email: nhhanh@hua.edu.vn

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo và nhân giống cây trồng.

B. Trường Cao đẳng công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

- Địa chỉ  : Số 454  đường Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

- Điện thoại 0633-863 326                     - Website: http://www.blc.edu.vn         

- Hiệu trưởng: ThS. Đỗ Văn Chung                      

- Danh sách cán bộ chuyên gia dâu tằm tơ:

1. KS. Võ Tá Linh

- Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0979863204                        - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu và kỹ thuật canh tác dâu.

2. ThS. Nguyễn Thế Hùng

- Địa chỉ: Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0633860351                        - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

3. TS. Lâm Mộng Hùng

- Địa chỉ:Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0909868098                         - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm.

4. ThS. Phan Quốc Hoàn

- Địa chỉ: Khu tập thể Trường, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0909256741                         - Email: pghoan60@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm.

5. KS. Phan Duy Nghĩa

- Địa chỉ: Số 09, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam.

- Điện thoại: 01689700036                       - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác


Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :10

Hôm nay :158

Trong tháng :9098

Tất cả :878221