Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Danh sách mạng lưới nguồn nhân lực ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Nghiên cứu khoa học và phát triển

A. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ : Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0438615487 - Fax: 0438613937

 - Email: vaas@hn.vnn.vn

- Website: www.vaas.org.vn

B. Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung Ương

- Địa chỉ  : Ngõ 318, đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại : 043 8274056          - Fax 043 8271804      - Email: dautamTW@vnn.vn

- Ban lãnh đạo:

            Lê Quang Tú             : Giám đốc

            Lê Hồng Vân            : Phó giám đốc

            Nguyễn Thị Len       : Phó giám đốc

- Danh sách cán bộ chuyên môn:

1. Ths. Lê Quang Tú

- Địa chỉ: Tập thể dâu tằm, Ngõ 318, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0918438566    - Email: lequangtudtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác.

2. Ths. Lê Hồng Vân

- Địa chỉ: Số 18, ngõ 12, phố Nguyễn Ngọc Lại, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0912610761    - Email: lehongvan9@hotmai.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế và phát triển dâu tằm

3. Ths. Nguyễn Thị Len

- Địa chỉ: Tập thể dâu tằm, Ngõ 318, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0976263673   - Email: lendtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

4. PGS-TS. Hà Văn Phúc

- Địa chỉ: Số 7, Lô 2, ngõ 6/511, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 09120277931                  - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác.

5. TS. Đặng Đình Đàn

- Địa chỉ: Số 312, đường Ngọc Thụy, Long Biên , Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 0986809697                   - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

6. TS. Nguyễn Thị Đảm

- Địa chỉ: Số 306, đường Ngọc Thụy, Long Biên , Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0912749808               - Email: nguyenthidamdtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

7. KS. Vũ Văn Ban

- Địa chỉ: Số 14/99/85 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0904301474                        - Email: vuducban@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

8. KS. Nguyễn Văn Thực

- Địa chỉ: Số 89 ngõ 99 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0985431955                        - Email: thucserece@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

9. ThS. Nguyễn Thị Min

- Địa chỉ: Số nhà 19/318/2, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0975436313                  - Email: nguyenthimin@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

10. ThS. Tống Thị Sen

- Địa chỉ: Mỹ Lộc 1, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình, Việt Nam.

- Điện thoại:  0916432626                  - Email: tongthisendtvh@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

11. ThS. Phạm Tuấn Nho

- Địa chỉ: Số 8/318, Ngọc Thụy, Long Biên, Việt Nam.

- Điện thoại:  0987779217                    - Email: phamtuannho@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Côn trùng hại dâu

12. ThS. Nguyễn Thị Thu

- Địa chỉ: Số 5/318/2, Ngọc Thụy, Long Biên, Việt Nam.

- Điện thoại:  0984987137                      - Email: nguyenthudtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Bệnh trên cây dâu, kỹ thuật nhân giống tằm

13. ThS. Lê Thị Hường

- Địa chỉ: Thôn Lộc Điền, Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình, Việt Nam.

- Điện thoại:  01693090183                    - Email: lethuhuongdtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Bệnh và côn trùng trên cây dâu

14. ThS. Nguyễn Trung Kiên

- Địa chỉ: Số 1, ngõ 95, Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0912692980                     - Email: nguyentrungkiendtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

15. KS. Phạm Thị Thơ

- Địa chỉ: Số 16/318/4, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  01234478715               - Email: phamnganthodtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống tằm

16. ThS. Nguyễn Thị Nhài

- Địa chỉ: Số 15/99/85, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0912120486                  - Email: thanhnhaihd@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

17. KS. Nguyễn Thị Hương

- Địa chỉ: Số 26, ngõ 286 đường Ngọc Thụy, Long Biên , Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  01688909821                 - Email: huong69dtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

18. KS. Phạm Văn Dương

- Địa chỉ: Số 12/99/85 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0982558262                  - Email: phamvanduongdtt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống tằm

19. KS. Bùi Thị Thủy

- Địa chỉ: Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0979511845                  - Email: Thuybui0508@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống tằm

20. KS. Nguyễn Thị Khánh Ly

- Địa chỉ: Tập thể dâu tằm, Ngõ 318, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  097155278                    - Email: lynguyen132@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống tằm

21. ThS. Lê Thị Linh Lan

- Địa chỉ: Số 4, N4, tổ 103, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0989326598                   - Email: lethilinhlan@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Bệnh tằm

22. ThS. Nguyễn Thúy Hạnh

- Địa chỉ: Số 12/99/85 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội,Việt Nam.

- Điện thoại:  0982300697                 - Email: hanhncdt@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Bệnh tằm

23. KS. Phạm Thị Phương

- Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Ngọc Lại, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại:  0984715657                 - Email: bomontoken@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn:  Ươm tơ, kiểm tra các chỉ tiêu về tơ, dệt lụa

C. Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng

- Địa chỉ  : Số 3, Quang Trung, phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại :    063.3864794        - Fax:    063.3865158          

- Email: ttncnlnld@hcm.vnn.vn

- Ban lãnh đạo:

                        Nguyễn Mậu Tuấn    - Giám đốc

Nguyễn Đức Dũng   -  Phó giám đốc

- Danh sách cán bộ chuyên môn:

1. TS. Tô Thị Tường Vân

- Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, xã ĐamBri, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0977171611                      - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

2. ThS. Nguyễn Mậu Tuấn

- Địa chỉ: Số 84, Nguyễn Thái Học, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0903077658               - Email: nguyenmautuan@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

3. TS. Lê Qúy Tùy

- Địa chỉ: Số 9, Nguyễn Công Trứ, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0918760867                     - Email: lequytuy@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

4. ThS. Nguyễn Đức Dũng

- Địa chỉ: Số 09, Nguyễn Công Trứ, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0918438533                     - Email: dung214@yahoo.com.vn

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống dâu, kỹ thuật canh tác

5. ThS. Trịnh Thị Toản

- Địa chỉ: Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0937844568                           - Email: toantrinhthi@yahoo.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Chọn tạo giống tằm, kỹ thuật nhân giống tằm

6. KS. Nguyễn Đăng Định

- Địa chỉ: Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0983239021                    - Email: dinhlcbn@yahoo. com.vn

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống tằm

7. KS. Trương Phi Hùng

- Địa chỉ: Số 80, Nguyễn Công Trứ, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0918525281                          - Email: phihungtruong@yahoo. com

- Lĩnh vực chuyên môn: Bảo vệ thực vật

8. KS. Nguyễn Thị Nguyệt

- Địa chỉ: Hẻm Phan Đình Phùng, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  063.3718572                         - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: kỹ thuật nhân giống tằm

9. KS. Đặng Thị Hà

- Địa chỉ: Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng,Việt Nam.

- Điện thoại:  0977286068                         - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: kỹ thuật nhân giống tằm

C. Trung tâm Dâu tằm tơ Hà Nam

- Địa chỉ  : Xóm 2, Cát Lại, Bình Nghĩa, Hà Nam.

- Điện thoại : 03513611044         Fax: 03513611044

- Lãnh đạo:

            Ông: Nguyễn Văn Thông   - Giám đốc   

 - Danh sách cán bộ chuyên môn:

1. ThS. Nguyễn Văn Thông  

- Địa chỉ: Trung tâm Dâu tằm tơ Hà Nam, xóm 2, Cát Lại, Bình Nghĩa, Hà Nam.

- Điện thoại:  0982381779                      - Email: thanhnama7k47@gmail.com

- Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

2. KS. Nghiêm Quang Huy

- Địa chỉ: Trung tâm Dâu tằm tơ Hà Nam, xóm 2, Cát Lại, Bình Nghĩa, Hà Nam.

- Điện thoại: 0964636128                       - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế Nông nghiệp

3. KS. Trần Thị Phương Loan

- Địa chỉ: Trung tâm Dâu tằm tơ Hà Nam, xóm 2, Cát Lại, Bình Nghĩa, Hà Nam.

- Điện thoại:  01667766699                     - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật nhân giống

4. KS. Nguyễn Thành Nam

- Địa chỉ: Trung tâm Dâu tằm tơ Hà Nam, xóm 2, Cát Lại, Bình Nghĩa, Hà Nam.

- Điện thoại: 0984038889                       - Email: Không

- Lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp


Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :12

Hôm nay :160

Trong tháng :9100

Tất cả :878223