Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Vietseri – Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trung tâm. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển. Thông tin chi tiết như sau:

 
 

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng; Phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt;

- Có văn bằng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh, chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

- Có hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

   1. Số lượng tuyển dụng: 20 biên chế hưởng lương ngân sách Nhà nước.

   2. Yêu cầu điều kiện và chuyên ngành tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển có văn bằng đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương trở lên. Trình độ tin học đạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương trở lên. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực chuyên môn đăng ký tuyển dụng.

Cụ thể

1. Nghiên cứu viên (hạng III) - Di truyền và Chọn giống cây trồng – 02 người trình độ Đại học

2. Nghiên cứu viên (hạng III) - Trồng trọt – 04 người trình độ Đại học trở lên

3. Nghiên cứu viên (hạng III) - Bảo vệ thực vật – 02 người trình độ Đại học trở lên

4. Nghiên cứu viên (hạng III) - Công nghệ sinh học – 01 người trình độ Đại học trở lên

5. Nghiên cứu viên (hạng III) - Chăn nuôi - 02 người trình độ Đại học trở lên

6. Nghiên cứu viên (hạng III) - Thú y - 02 người trình độ Đại học trở lên

7. Nghiên cứu viên (hạng III) - Kinh tế Nông nghiệp - 02 người trình độ Đại học trở lên

8. Nghiên cứu viên (hạng III) - Cơ khí nông nghiệp - 01 người trình độ Đại học trở lên

9. Nghiên cứu viên (hạng III) - Dệt may - 01 người trình độ Đại học trở lên

10. Kỹ thuật viên  (Hạng IV) - Dâu tằm - 02 người trình độ Trung cấp trở lên

11. Kế toán viên - Tài chính, Kế toán - 01 người trình độ Đại học trở lên

III. MÔN THI TUYỂN DỤNG

    1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

1. Kiến thức chung - Thời gian thi 60 phút - Thang điểm xác định theo số câu trả lời đúng

2. Ngoại ngữ  (tiếng Anh) - Nghiên cứu viên, Kế toán viên thi Trình độ A1, Kỹ thuật viên thi trình độ A1 - Thời gian thi 30 phút - Thang điểm xác định theo số câu trả lời đúng

3. Tin học - Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản - Thời gian thi 30 phút - Thang điểm xác định theo số câu trả lời đúng

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm – Hình thức thi viết – Thời gian thi 180 phút – Thang điểm 100 (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

     2. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ và tin học được quy định tại Khoản 3 Điều   2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

1. Miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt ngiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

2. Miễn thi môn tin học (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành CNTT, tin học hoặc toán - tin trở lên.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

Theo quy định tại Điểm 3 Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY ĐỊNH THI TUYỂN

1. Thời gian hướng dẫn thi tuyển

Từ 8h30 - 11h30 ngày 24/9/2019.

2. Thời gian thi tuyển

Dự kiến thi vòng 1 vào ngày 10/10/2019; vòng 2 vào ngày 14/11/2019.

Lịch thi chính thức sẽ được thông báo trước ít nhất 05 ngày đến thí sinh đủ điều kiện dự thi và trên Website của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương.

3. Địa điểm hướng dẫn và tổ chức thi tuyển

Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, ngõ 318 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bảo sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp Hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để đối chiếu;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, thị xã trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có);

- 02 ảnh 4x6 cm;

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;

- Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 25cm x 35cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng thi tuyển.

2. Lệ phí tuyển dụng

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí tuyển dụng: Lệ phí dự kiến là 500.000 đồng/hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Thời gian tiệp nhận hồ sơ dự tuyển

            Từ ngày 21/8/2019 đến ngày 20/9/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Phòng Quản lý Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Ngõ 318 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương;

Điện thoại: 0243.8271804, 0912610761; Website: http://vietseri.vn

Lưu ý:

            - Người dự tuyển phải đăng ký cụ thể môn chuyên môn dự thi và nơi làm việc.

            - Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển theo kế hoạch và địa điểm nêu trên. Hội đồng thi tuyển không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

 

Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :14

Hôm nay :135

Trong tháng :15544

Tất cả :844962