Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Sách nước ngoài

VIETSERI

 1. Manjeet S. Jolly, Appropriate Sericulture Techniques, Intenational Centre for Training and Research in trolical sericulture, 1987.
 2. 1. Lu Yun Lian, Liu Fu An, Bệnh tằm – FAO, Tập san công tác nông nghiệp 73/4, 1991 – NXB Giáo dục, 1994.
 3. S.R. Charsley, Culture and Sericulture, Academic Press Inc, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1982.
 4. Hisao Aruga and Yoshinori Tanada, Cytoplasmic Polyhedrosis Virus of the Silkworm, University of Tokyo Press. 1971.
 5. Guide to sericultural technology in the tropics.
 6. M.N Narasimhanna, Manual on silkworm egg production, Central silk Board, 1988.
 7. Manuals on Sericulture, Food and Agriculture organization of United Nations, 1978
 8. B. H. Kim, Raw Silk Reeling, Seoul Publishing Company, 1989. 
 9. A. Pringle Jameson, Report on The Diseases of Silkworms in India, International Books and periodicals Supply Service, 1984
 10. Takashi Omura, Silk reeling technics in the tropics, Japan international Cooperation Agency, 1981.
 11. Seinosuke Omura, Silkworm rearing technics in the tropics, Japan international Cooperation Agency, 1973.
 12. Sylvia A. Johnson, Isao Kishida, Silkworms, Learner Publication Company, 1982.
 13. The First International Symposium on Sericulture in tropical – subtropical Area, Nanning China, September 11-14, 2013.
 14. Yataro Tazima, The Silkworm an Important Laboratory Tool, Kondansha Scientific Books, 1978.
 15. Harriet G. Brown, The Story of silk, F.A. Owen Publishing Company, Dansville, N.Y. 1920
 
 
Để nhận được tài liệu, Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi gửi Email về địa chỉ Lehongvan9@hotmail.com

Tên                                     :..................................................................

Địa chỉ                                :.................................................................

Cơ quan công tác (nếu có)  :.................................................................

Điện thoại                           :.................................................................

Email                                  :.................................................................

Tên tài liệu                          :.................................................................

Mục đích sử dụng               :................................................................. 

Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :5

Hôm nay :108

Trong tháng :11545

Tất cả :34543