Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Phòng Quản lý tổng hợp

Chức năng

 Phòng có chức năng tư vấn, giúp việc cho Ban giám đốc

Nhiệm vụ

- Xây dựng chiến lược khoa học công nghệ về dâu tằm tơ, xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn và hàng năm. Giúp ban giám đốc theo dõi tiến độ các đề tài và đôn đốc thực hiện theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế, phối hợp nâng cao mối quan hệ với các tổ chức trong nước và ngoài nước.

- Giúp Ban giám đốc quản lý về mặt hành chính, quản trị và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên, quản lý hoạt động thông tin, tư liệu và các hoạt động in ấn, xuất bản.

- Bộ phận nghiệp vụ tài chính, trực tiếp là kế toán trưởng, giúp việc về công tác thu chi tài chính, theo dõi diễn biến tài chính, tài sản, các hợp đồng giao dịch với ngân hàng, kho bạc, tổng hợp quyết toán tài chính theo các kỳ quy định của Nhà nước. Giúp ban giám đốc và các bộ môn nghiên cứu chấp hành đầy đủ các quy định về tài chính do Nhà nước ban hành.

Lãnh đạo đơn vị

            ThS. Phạm Tuấn Nho - Trưởng phòng

            Cử nhân. Phạm Thị Phấn - Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng

Địa chỉ liên hệ

            Phòng Quản lý tổng hợp

            Tầng 2, nhà hành chính – Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương

Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

            Tel: 04. 38.274.056; 0987779217; Fax: 04.38.271.804

            Email: Phamtuannho@gmail.com

       ThS. Phạm Tuấn Nho                   CN. Phạm Thị Phấn
            Trưởng phòng
          Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng
           Tel: 0987.779.217   
                   Tel: 04.39.952.138

 

Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :52

Hôm nay :173

Trong tháng :15582

Tất cả :845000