Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Tóm tắt

VIETSERI

Trải qua hơn 35 năm xây dựng phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương đã đạt được nhiều thành tựu về thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, về hoạt động hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ và tạo nguồn  nhân lực cho ngành Dâu tằm tơ.

Trong giai đoạn từ 1977-2013 đã có 08 giống dâu được công nhận là giống chính thức, 02 giống dâu được công nhận là giống cho sản xuất thử trong đó có 5 giống dâu lai tam bội thể trồng hom và 5 giống dâu lai tam bội thể trồng hạt có khả năng sinh trưởng khỏe, chống chịu tốt với một số bệnh gây hại chủ yếu trên dâu và cho năng suất đạt trên 30 tấn lá/ha (tăng 40-50% so với giống cũ). Trong điều kiện thâm canh, các giống dâu lai VH13, VH15, GQ2 có thể đạt năng suất trên 40 tấn lá/ha. 

Đã chọn tạo được 25 giống tằm, trong đó có 19 giống lưỡng hệ nguyên, 01 giống lai F1 kén vàng và 5 giống lưỡng hệ tứ nguyên năng suất, chất lượng cao cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Năng suất kén bình quân đạt 12-14 kg/vòng trứng, chất lượng kén đạt tiêu chuẩn ươm tơ cấp A trở lên, năng suất kén/ha dâu đạt >1500kg, tiêu hao kén tươi/kg tơ nõn là 7 kg.

Đã có 23 quy trình kỹ thuật được công nhận bao gồm: Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dâu lai F1 trồng hạt; Quy trình kỹ thuật ấp trứng tằm dâu; Quy trình kỹ thuật nhân giống tằm dâu; Quy trình bảo quản lạnh và xử lý axit trứng giống tằm dâu; Quy trình  kỹ thuật phòng trừ bệnh tằm gai và bệnh vi khuẩn; Quy trình kỹ thuật nuôi tằm con tập trung, nuôi tằm lớn dưới đất; Quy trình kỹ thuật đốn rải vụ, bón phân, tưới nước cho cây dâu ở vụ thu  …

Liên kết website

Thời tiết

Giá vàng

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến :62

Hôm nay :219

Trong tháng :15628

Tất cả :845046