Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Thuốc kích thích tằm chín

Mô tả chi tiết

- Phun vào lá dâu cho tằm ăn để kích thích tằm chín đều, lên né đồng loạt. Rất hiệu quả cho nuôi tằm đất, để tằm tự lên né.

- Thành phần: hormon kích thích sinh trưởng, đóng trong ống tiêm, 2ml/ống, mỗi hộp 10 ống.